Tabere Studențesti – Februarie 2024

Dragi studenți,
În acest an vor fi organizate pentru prima dată tabere studențești , etapa de iarnă, conform unei informări primite de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Din discuția avută cu cei de la CCSS Tei locația o să fie Valea Prahovei și vor face tot posibilul ca perioadele taberelor să fie doar în timpul vacanței noastre intersemestriale. Facultății noastre i-au fost alocate un număr de 7 locuri, după cum urmează:
 – 2 locuri sunt destinate cazurilor sociale;
 – cel mult 85% sunt destinate studenților cu rezultate profesionale foarte bune;
 – cel puțin 15% sunt destinate studenților care au avut activități in cadru organizat ale Universității.
Studenții ASE București care doresc ocuparea unui loc gratuit în cadrul Programului Național „Tabere Studențești de Iarnă 2024” trebuie să completeze cererea-tip și să o depună la secretariatul facultății sau să o transmită la cereretabere@gmail.com, în perioada 19 ianuarie – 23 ianuarie 2024 (până la ora 13:00).
Conform Metodologiei privind organizarea taberelor studențești Art. 4.(1) Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești, în perioada vacanțelor de vară și de iarnă, în limita fondurilor bugetare aprobate și a numărului de locuri aferente pe universități, sunt studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: a) Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la programul de studii universitare de licență, la programul de studii universitare de masterat și doctorat; b) Sunt integraliști respectiv au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților din anul I; c) Sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile art.2, alin.2, lit.a) din Legea tinerilor nr.350/2006,cu modificările și completările ulterioare; 
Găsiți aici cererea tip + declarația de consimțământ.
Metodologia de organizare a taberelor studențești poate fi consultată aici.
 
Perioada de depunere a cererilor este 19 – 23 ianuarie 2024. Cererile se vor transmite ca în fiecare an pe adresa de mail cereretabere@gmail.com
În ceea ce privește studenții de anul 1, metodologia de la MFTEȘ are o mare lacună. Specifică faptul că aceștia sunt repartizați in funcție de media de pe semestrul I, lucru imposibil pentru această perioadă. Cei de la MFTEȘ au spus, oral, în momentul în care li s-a adus la cunoștință acest lucru că dacă ne confruntăm cu această problemă să nu fie luați în considerare pe cei de anul I.