28 octombrie 2021 – Termen limita depunere cereri pentru alegerea temei de licență și stabilirea conducătorului științific

Studenții din anul 3 si anul suplimentar, care doresc sa susțină lucrarea de licența in sesiunea iulie 2022, sunt rugați să depună cererile pentru alegerea temei de licenta si stabilirea conducatorului stiintific pana la data de 28 octombrie 2021.

Studenții din anul suplimentar care au depus aceste cereri in anii anteriori, dar nu au susținut examenul de licența, trebuie sa depună pentru acest an universitar, 2021-2022. In situația in care coordonatorul lucrării nu este de acord cu continuarea colaborării si in anul universitar 2021-2022, studenții trebuie sa își aleagă un nou coordonator.

Cererile se încarcă prin completarea formularului electronic disponibil în pagina dedicată Examenului de licenta, sesiunea iulie 2022

Toate informațiile legate de derularea examenului de licența, sesiunea iulie 2022, sunt disponibile la adresa www.csie.ase.ro/student-csie/examen-licenta/