Practica de specialitate

Toate detaliile privind desfășurarea stagiului de practică sunt disponibile aici sau se pot accesa prin meniul Student CSIE.