Proiectul ROSE

Dragi studenți,

Proiectul ROSE – CSIE are ca obiectiv dezvoltarea și implementarea unui program complex de îmbunătățire a performanțelor academice ale studenților Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE) din cadrul Academiei de Studii Economice din București, înmatriculați în anul I de studii, în vederea creșterii gradului de retenție în învățământul universitar, a promovabilității și stimulării nivelului de inserție pe piața forței de muncă. Puteți găsi mai multe informații despre proiectul ROSE aici.