laptop, office, hand-3196481.jpg

Evaluare CD sem.1, 2023-2024

Bună ziua,

Evaluarea cadrelor didactice pentru semestrul 1, anul universitar 2023-2024 se desfășoară în perioada 4-17 decembrie 2023, pentru toate disciplinele indiferent de forma de evaluare (conform cu graficul activităților și cu hotărârea nr.221/05.11.2021).

La evaluare participă studenții din anul I, II și III LICENȚĂ IF, ID si IFR precum și studenții din anul I și II MASTERAT.

Codurile pentru evaluare sunt afișate în pagina personală a studentului, în secțiunea „Evaluare Cadre Didactice”. Acestea sunt generate aleatoriu prin intermediul mijloacelor automatizate de trimitere a mesajelor electronice și asigură deplina anonimitate a respondentului.

Adresa aplicației este afișată în pagina personală a studentului însă poate fi afișată dacă se dorește și pe site-ul fiecărei facultăți.

https://campus.ase.ro/evaluare_CD_ASE/index.asp

Rezultatele la evaluare sunt predate către  Doamnele / Domnii Decani sau Prodecani (care au în atribuție evaluarea) în prima săptămână de sesiune (22-26 ianuarie 2024 – conform hotărârii nr. 221/05.11.2021, cap. V/art.4/pct.(5)) urmând ca în prima săptămână dupa sesiune (13-17 februarie 2024)  fiecare cadru didactic evaluat să primească evaluarea personală in format PDF pe email.

Persoana de contact din partea Senatului Studențesc: Laurențiu-Gabriel DINCĂ (laurentiu.dinca@stud.ase.ro)