accountant, counting, calculation-1794122.jpg

Proiect pentru obtinerea unui punct de credit la disciplina Economie

In atenția studenților care solicită obținerea unui punct de credit la disciplina Economie, Facultatea CSIE, anul universitar 2021 -2022,

În vederea obținerii acestui punct de credit, studenții vor transmite comisiei de evaluare un proiect până în data de 17-01-2022.  Proiectele vor trebui transmise la adresa de email următoare: liviu.moraru@economie.ase.ro

Atașăm și un ghid ORIENTATIV ca suport pentru întocmirea proiectelor.

GHID pentru lucrarea de cercetare