Evaluare cadre didactice

Acces formular evaluare cadre didactice - mai 2017

Scopul Procedurii este de a asigura feedbackul studentilor referitor la activitatile tuturor cadrelor didactice desfasurate la toate formatiile de studiu din cadrul fiecarei facultati (ciclurile licenta si master), atat la nivelul invatamantului cu frecventa, cat si la nivelul invatamantului la distanta cu urmatoarele exceptii: Educatie fizica si sport, activitatile tip TC sustinute pe platforma online, disciplinele optionale pentru care nu se organizeaza formatii de studiu la nivelul facultatii care efectueaza evaluarea.

  • Evaluarea cadrelor didactice de catre studenti CSIE se realizeaza pe platforma informatica dezvoltata in acest sens la nivelul Facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica.
  • Codurile de acces (formate din 10 – 12 caractere) sunt distribuite sefilor de grupa/serie la inceputul perioadei de evaluare de catre reprezentantii in Senat ai studentilor. Fiecare student cere codul de acces reprezentantului grupei/seriei din care face parte. Alegerea aleatorie a codurilor asigura anonimitatea evaluarii.
  • Platforma se activeaza astfel incat studentii sa poata realiza evaluarea cadrelor didactice in ultimele doua săptămâni ale semestrului/de activitate didactica, indiferent de forma de invatamant urmata (in acest semestru perioada este 8 mai 2017 – 21 mai 2017 pentru studentii din anul III si 22 mai 2017 – 4 iunie 2017 pentru restul studentilor). La inceputul sesiunii de examene se dezactiveaza accesul pe platforma, evaluarile fiind oprite.
  • Dupa terminarea sesiunii de examene si descarcarea tuturor notelor in sistemul SIMUR, rapoartele obtinute in urma prelucrarii datelor se transmit beneficiarilor.

Comisia de Coordonare a evaluarii la nivelul facultatii CSIE este formata din:

  • Prof. univ. dr. Marian Dârdală - Decan
  • Prof. univ. dr. Emilia Țitan - Prodecan responsabil cu activitatea de evaluare a cadrelor didactice de catre studenti
  • Conf. univ. dr. Cătălin Boja - Responsabil IT
  • Reprezentantii studentilor in Consiliul facultatii CSIE si in Senatul ASE

Rezultate evaluari anterioare