Stagiul de practica

In anul universitar 2016-2017 stagiul de practica se desfasoara in cadrul facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica prin parteneriatele incheiate de facultate cu companii de profil din mediul public si privat, astfel incat studentii sa beneficieze de o selectie mai atenta a companiilor astfel incat stagiul de practica sa fie cat mai aproape de profilul studentului;

Va informam ca pentru studentii din anul II si cei din anul III care au restanta la aceasta disciplina, desfasurarea stagiului de practica este obligatorie, fiind reglementata prin Legea 1 din 2011 a educatiei nationale.

Ghid pentru realizarea proiectului de practica

Firme ce oferă stagii de practică

Cât trebuie sa dureze practica ?

Stagiul de practică trebuie să dureze minim 84 ore.

Când și cum se desfășoară stagiul de practică ?

In anul universitar 2016 - 2017, studenții din anul 2 ai Facultății de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica desfășoară stagiul de practica pe întreaga durată a semestrului 2. Practica poate fi facută compact ori pe parcurs, pana la sfarsitul semestrului 2.

Documente si informatii importante (vor fi afisate pe parcurs):

 • Metodologie practica masterat
 • Metodologie practica licenta
 • lista tutorilor din facultate: Informatica, Informatica Engleza, Cibernetica si Statistica
 • Conventie Cadru de Practica (in 3 exemplare) - completata de fiecare student cu datele personale; (studentii care desfasoara practica la locul de munca trebuie sa aduca o adeverinta inainte de 16 mai si o evaluare a angajatorului la sfarsitul stagiului)
  1. conventia este completata de student cu datele personale - 3 exemplare
  2. cele 3 exemplare se semneaza si stampileaza de catre reprezentantul companiei
  3. cele 3 exemplare semnate de student si reprezentantul companiei se aduc la facultate
  4. Decanatul si tutorele din facultate avizeaza cele 3 exemplare ale conventiei
  5. un exemplar ramane in facultate, un exemplar este luat de student si un exemplar este dus companiei

Cei care au adeverinţe (de angajare, internship etc.) care acopera 84 de ore (efectuate chiar si anterior semestrului 2, cf. Art. 7) nu mai trebuie sa completeze si sa aduca la facultate conventiile-cadru pentru semnare si stampilare. Acestia vor aduce adeverintele (semnate si stampilate de catre partenerul de practica) direct la colocviu.

Conventiile-cadru (anexate la sfarsitul metodologiei) se vor completa de studenti IN 3 EXEMPLARE, cu datele personale, datele firmei la care se efectueaza practica (prima pagina) si semna (de catre studenti), dupa care se vor preda reprezentantilor de grupa pana la data de 1 MARTIE (respectiv 15 MARTIE, cei care din motive obiective depasesc primul termen). In termen de 1 saptamana de la aceste termene studentii vor recupera cele 3 exemplare ale conventiilor-cadru, semnate si stampilate la rectorat, si le vor completa pana la colocviu cu restul datelor, referitoare la tutore, cadru didactic supervisor etc.

Cum se termină stagiul de practică ?

La colocviul de practica de la sfarsitul semestrului veti prezenta, conform metodologiei de practica (anexate):

 • 1. Conventia-cadru/Adeverinta de angajare (Art. 6)
 • 2. Aprecierea din partea firmei (Art. 14)
 • 3. Proiectul/raportul de practica, redactat de catre student (Art 15-16).

Pot sa desfasor stagiul de practica la locul de munca sau printr-un program de internship extern facultatii ?

Cei care au adeverinţe (de angajare, internship etc.) care acopera 84 de ore (efectuate chiar si anterior semestrului 2, cf. Art. 7) nu mai trebuie sa completeze si sa aduca la facultate conventiile-cadru pentru semnare si stampilare. Acestia vor aduce adeverintele (semnate si stampilate de catre partenerul de practica) direct la colocviu.

Conventiile-cadru (anexate la sfarsitul metodologiei) se vor completa de studenti IN 3 EXEMPLARE, cu datele personale, datele firmei la care se efectueaza practica (prima pagina) si semna (de catre studenti), dupa care se vor preda reprezentantilor de grupa pana la data de 1 MARTIE (respectiv 15 MARTIE, cei care din motive obiective depasesc primul termen). In termen de 1 saptamana de la aceste termene studentii vor recupera cele 3 exemplare ale conventiilor-cadru, semnate si stampilate la rectorat, si le vor completa pana la colocviu cu restul datelor, referitoare la tutore, cadru didactic supervisor etc.

Cum mă înscriu în stagiul de practică ?

Numărul locurilor oferite de partenerii CSIE este limitat iar selecția se va face conform profilului si a criteriilor oferite de companie. Studenții au posibilitatea de opta pentru oricare dintre stagiile de practica oferite de partenerii CSIE. 

Fiecarei grupe de studenti din anul II ii este asignat un tutore (tabelul va fi afisat), studentii trebuind sa respecte programul stabilit de acestia.

Este obligatoriu stagiul de practică ?

Stagiul de practica este obligatoriu si se termina cu o evaluare in urma căreia studentul primește o nota. Nederularea stagiului de practica atrage după sine restanta la disciplina Practica de specialitate inclusa in planul de învățământ.