Admitere Licenta - 2018

Unde gasesc toate informatiile necesare înscrierii ?

In functie de programul pe care doresti sa il urmaresti, gasesti toate informatiile de care ai nevoie accesând link-urile urmatoare:

Care sunt programele de licenta din Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica?

Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica ofera urmatoarele programe de licenta:

Informatica Economica

Programul de licenta în Informatica Economica asigura formare pentru: analiza, proiectarea si implementarea sistemelor informatice în organizatii, utilizarea si configurarea de pachete software cu aplicatii în economie, dezvoltarea si introducerea de software aplicat, cercetarea si aplicarea noilor tehnologii din domeniul calculatoarelor; cunostinte de programare pe calculator.

În calitate de buni analisti si buni specialisti în cele mai recente tehnici, capabili sa înteleaga si sa analizeze problemele de management, absolventii trebuie sa fie în masura sa ofere solutii la nivelul celor mai recente realizari în domeniu, în legatura strânsa cu obiectivele, structura organizatorica si posibilitatile companiei.

Informatica Economica (engleza)

The Undergraduate Program in Economic Informatics ensures the training for: analysis, design and implementation of information systems in enterprises; utilization and configuration of software packages with application in economy; development and introduction of the applied software; research and application of the new computer science technologies; computer programming skills.

As good analysts, good specialists in the latest technique, able to understand and analyze the problems of management, the graduates should be able to offer solutions at the level of the latest achievements in the field, in closed connection with the goals, organization and possibilities of the enterprise.

Cibernetica Economica

Programul de licenta în Cibernetica Economica are o tradi?ie îndelungata ?i valoroasa, recunoscuta atât la nivel na?ional, cât ?i interna?ional. Profilul absolven?ilor de Cibernetica economica atinge mai multe arii moderne de specialitate, cu aplicabilitate extrem de variabila, cum ar fi: cibernetica economica ?i sisteme dinamice, teoria jocurilor ?i negociere, teoria deciziei, analiza ?i simularea proceselor economice, microeconomie cantitativa ?i macroeconomie cantitativa, cercetari opera?ionale; modelare si optimizare, modelare, evaluare ?i analiza de risc ?i incertitudine; teoria echilibrului economic; analiza multidimensionala a datelor, data mining, recunoa?tere de forme ?i re?ele neuronale.

În procesul de formare în domeniul de Cibernetica Economica se pot înscrie candida?i care doresc sa se specializeze în modelarea ciberneticii economice, precum ?i în utilizarea celor mai recente metode, tehnici ?i instrumente de analiza, simulare, predic?ie ?i decizie.

Statistica si Previziune Economica

Programul de licenta în Statistica ?i Previziune Economica are ca obiectiv sa se pozitioneze ca lider în domeniul învatamântului superior privind statistica din România, pe baza experientei îndelungate. De asemenea, programul de licen?a în Statistica ?i Previziune Economica î?i propune sa pregateasca viitorii specialisti care sa corespunda cerintelor si exigentelor economiei de piata ?i sa contribuie, alaturi de Institutul National de Statistica si de alte institutii de învatamânt superior, la promovarea statisticii în România, cu scopul de a spori capacitatea organizatiilor de a valorifica oportunitatile de afaceri, de a indeplini deopotriva propriile obiective si asteptarile clientilor, precum ?i ale pietelor vizate.

Cum este viata de student CSIE ?